Dílčí výstupy projektu za jednotlivé skupiny - odkazy do LMS Moodle
květen 2011, výstupy z projektu

Odkazy na dílčí výstupy projektu za jednotlivé skupiny - prezentace ve formátu MS Powerpoint.

1. Druhá světová válka - První shrnutí - prezentace
2. Poválečné období - Dílčí výstup projektu - prezentace
3. Umění v dějinách města - Shrnující prezentace
4. Kalendář - Shrnující prezentace