Informace o projektu

Název projektu: Mezinárodní den prodavačů cibule
Číslo projektu: 100023183

Projekt je zaměřen na společnou historii. Partneři vytvoří více skupin a budou zkoumat tři významná data nebo časové úseky - co se stalo, stane, mohlo by se stát. Přitom odhalí další souvislosti ve zdánlivě nesouvisejících jevech:
1. Druhá světová válka - tři různé pohledy (CZ, DE, Luž. Srbové)
2. Poválečné období - projektové skupiny se budou na svém území zabývat osudy jednotlivců, odrážejících tehdejší dobu, a vzájemně je porovnají.
3. Umění v dějinách města: Jak sochy a sousoší ovlivňují veřejný život.
4. Kalendář - porovnání historie v kalendářích, vyzdvihnout důležité dny, najít společný fiktivní den? Prodavačů cibule?
Jde o hledání vlastních kořenů, objevování souvislostí, mezigenerační a přeshraniční porovnávání, poznatky a důsledky.

Mladší generace zpracuje zčásti shodnou a zčásti rozdílnou historii pomocí nových medií a informačních cest. E-learning - softwarový nástroj jako možnost zapojit do projektu další zájemce. Zhotovení DVD a tištěných materiálů z výsledků společných setkávání žáků přispěje publicitě projektu a zároveň bude motivací pro děti z jiných škol. Učební materiál může být použit jako doplňkový pro jiné školy. Učební materiál k regionální historii neexistuje.

K daným tématům vzniknou učební materiály (DVD, kalendář, grafické návrhy, pracovní listy, e-learning) v Čj, Nj a lužickosrbštině. Porozumění dějinám vlastním i souseda. Pokračování a upevnění přeshraniční spolupráce obou škol. Uvědomění si významu mezinárodních pracovních skupin a schopnosti týmové práce. Prezentace projektu u partnerů (DVD, tištěné materiály). Cílová skupina: V. a VI. BGV, resp. 10. a 11. SG Bautzen, učitelé.

Podrobné informace

Bližší informace o náplni projektu, kalendář projektu a další naleznete v projektové žádosti.

část projektové žádosti v PDF »

Projektové skupiny:

1. Druhá světová válka
2. Poválečné období
3. Umění v dějinách města
4. Kalendář

Výběrová řízení:


Ukončená výběrová řízení:

1. veřejná zakázka malého rozsahu
druh veřejné zakázky: dodávka zboží
předmět veřejné zakázky: vybavení pro počítačovou učebnu

2. veřejná zakázka malého rozsahu
druh veřejné zakázky: dodávka služeb
předmět veřejné zakázky: tvorba webových stránek a e-learningového prostředí, jejich úprava a doplňování, servis ICT

3. veřejná zakázka malého rozsahu
druh veřejné zakázky: dodávka zboží
předmět veřejné zakázky: publikace (brožura, skládačky apod.)