Fotogalerie - Lidice Memorial

     

stránka   1

Seznam fotogalerií:

Lidice Memorial

„Cibulová archa“ na místě svého padesátiletého odpočinku

Koordinační schůzka projektového týmu

Prezentace výstupu projektu na téma "KALENDÁŘ"

Workshop – Horní Světlá, 17. – 19. 4. 2013

Pracovní setkání - příprava workshopu

Koordinační schůzka projektových týmů

Společný projektový den

Workshop – „Kalendáře“

Společný seminář obou partnerů

Koordinační schůzka vedoucích dílen

Křížky v Horní Lužici

Společné setkání obou projektových týmů

Schůzka české strany projektového týmu

Setkání realizačních týmů obou partnerů

HOLOCAUST MEMORIAL DAY

Setkání realizačních týmů obou partnerů

Seminář v Terezíně

Workshop - Horní Světlá

Koordinační schůzka českého projektového týmu

Setkání ředitelů a zástupců projektových týmů

Workshop v Budyšíně

Příprava workshopu v Budyšíně

Seminář učitelů k obsahovému zaměření projektu

Setkání všech účastníků, vedoucí a žáci

Setkání s pamětnicí druhé světové války paní Budinovou

Seminář ve Vzdělávacím centru Památníku Terezín

Návštěva stálé expozice Národního památníku Vítkov

Přednáška Radka Andonova

Setkání - skupina Druhá světová válka

Setkání - kontrola plnění stanovených úkolů - únor 2011

Setkání - organizační a materiální požadavky

Setkání - představení elektronické prezentace projektu

Setkání - představení pracovních materiálů tzv. koster

Úvodní setkání kooperačních partnerů

První setkání projektového týmu na české straně