Aktuálně:

Projektový tým » Druhá světová válka » Poválečné období » Umění v dějinách města » Kalendáře »

Závěrečný festival
12. 9. 2013, Jiříkov

Ve čtvrtek 12. 9. 2013 se v prostorech jiříkovského kláštera uskutečnil závěrečný festival k projektu. Po třech letech společné práce učitelů a žáků Gymnázia Varnsdorf a Lužickosrpského gymnázia Budyšín byly veřejnosti představeny výstupní materiály projektu v podobě kalendáře, publikace, sborníku a pracovních listů, které představují odkrývání historických a kulturních zajímavostí se zohledněním hodnotových měřítek obou národů a národnostních skupin. Dále byl v praxi ověřen unikátní studijní e-learningový materiál v prostředí moodle, kde vedle rozsáhlého studijního materiálu jsou k dispozici testy a pracovní listy pro ověřování vědomostí především z období druhé světové války a poválečného období, které se vztahují prioritně k regionu obou projektových partnerů.
rámci festivalu byly při společné prezentaci představeny jednotlivé pracovní dílny a následně byl program věnován představení těchto jednotlivých pracovních dílen prostřednictvím workshopu. Závěr festivalu patřil společnému neformálnímu posezení.

presenční listina 1»    presenční listina 2»    presenční listina 3»    presenční listina 4»    presenční listina 5»    presenční listina 6»    presenční listina 7»   
presenční listina 8»    presenční listina 9»    presenční listina 10»    presenční listina 11»    presenční listina 12»    presenční listina 13»    presenční listina 14»   
presenční listina 15»    presenční listina 16»    presenční listina 17»    presenční listina 18»    presenční listina 19»    presenční listina 20»    presenční listina 21»   
presenční listina 22»    presenční listina 23»    presenční listina 24»   


celá fotogalerie »

“Cibulová archa“ na místě svého padesátiletého odpočinku, aneb studenti BGV na Biskupství litoměřickém
25. června 2013, Litoměřice

Ještě před koncem školního roku, v úterý 25. června 2013, uzavřela se jedna z částí projektu Mezinárodní den prodavačů cibule, a to způsobem nadmíru důstojným a slavnostním. Studenti kvinty Biskupského gymnázia Varnsdorf doprovodili dřevěnou schránku s vázanou knihou rukopisných i tištěných prací z projektu, fotografiemi a dalšími drobnostmi každodenního současného života do archivu Biskupství litoměřického, kde bude uložena po 50 let, a teprve po této době vydá svědectví o škole, zmíněném projektu a především o lidech, s jejím obsahem spojených. Při této příležitosti přijal studenty a pedagogy litoměřický biskup Msgre. Jan Baxant a provedl je biskupskou rezidencí. Následovala návštěva katedrály svatého Štěpána a výstup na věž. Nakonec se skupiny ujal archivář Mgr. Martin Barus. Od něj si studenti vyslechli krátce o historii biskupské kurie, o tom, jak funguje archiv biskupství, a mohli si prohlédnout i některé archiválie. Nakonec byla schránka uložena v archivu.

presenční listina 1. strana »    presenční listina 2. strana »    presenční listina 3. strana »   
Odkaz na článek z webu Biskupství litoměřického »


celá fotogalerie »

Koordinační schůzka projektového týmu
25. června 2013

Koordinační schůzka konaná za účelem stanovení rozsahu prací na období prázdnin t. j. od 1. 7. do 31. 8. 2013. Z důvodu kompletace a přípravy ostatních výstupních materiálů do tiskové podoby externími pracovníky a grafickým studiem, byl rozsah prací zúžen na elektronické prostředí moodle. Úkolem je definitivní doplnění studijních materiálů do jednotlivých oblastí I. – IV. a vrstev každé kostry elektronického prostředí moodle. Ve spolupráci s F. Paulusem umístit jednotlivé pracovní listy (opatřeny vzorovými hlavičkami) a k nim příslušné výukové testy s odkazy k jednotlivým vrstvám koster (studijním materiálům).

presenční listina »   

 

celá fotogalerie »

Prezentace výstupu projektu na téma "KALENDÁŘ"
24. května 2013, Jiříkov, Filipov

24. květen 2013 - Mezinárodní den prodavačů cibule - Noc kostelů - Schrödingerův institut - klášter Jiříkov
„A je to tu. Náš významný den právě nastal. Pro nezasvěcené obyčejný den - pátek jako každý jiný. Pro naši skupinu (třídu) den významný, památný, nezapomenutelný.“
(Kačka)

„Začalo to všechno jedním těžkým úkolem s tajemným a pro nás bezobsažným názvem Kalendář - cibule. Nevěděli jsme, co od něj očekávat. A co se očekává od nás? Rok a půl práce.“
(Markéta)

„Každý z nás si vybral 10 dní v roce a zpracoval je jako listy kalendáře. Psali jsme o událostech, příbězích našeho života, vzpomínkách našich blízkých, o rodokmenech, našem dětství, věcech, které máme rádi, o oblíbených lidech, písních, jídlech ... Ale také o našich plánech a obavách z budoucnosti.“
(Saša)

„Výstupem našich prací je kniha rukopisných i elektronických prací, na které se podíleli studenti nejen naší třídy, a hlavně také naši učitelé, kteří nás při práci vedli a honili a hlavně pan ředitel, který celý projekt vymyslel.“
(Jára)

„A právě tahle kniha hrála v tento den hlavní roli. Je hezká a doufám, že i za 50 let bude k přečtení, protože jsme ji dnes viděli poprvé a naposled. Měla být spolu s dalšími drobnostmi (osobními fotografiemi, dopisy, předměty našeho dnešního běžného života) uložena do speciální truhly, která se zapečetí a smí otevřít až za 50 let.“
(Míša)

„Páteční večer byl pro mě nezapomenutelný. Bylo to naposledy, co jsem viděl otevřenou truhlu s dílem mým a mých spolužáků. Naší dlouhé práce. Já sám v ní mám několik listů a spoustu vzpomínek. Truhla, kterou uvidím - jestli uvidím - za 50 let. To je dlouhá doba. Kdo ví, co se stane?“
(Jakub)

„Po uvítacím proslovu následovalo čtení vybraných prací studentů v podání našich nejlepších recitátorů a řečníků, které chytlo za srdce a dojalo snad všechny.“
(David)

„Kolik lidí z celé republiky nebo světa má šanci stát se součástí takového projektu? Kromě nás žádní, protože cibule jsou jedinečné.“
(Štěpánka)

„Po promluvách se náš cenný, vzpomínkami a emocemi zaplněný poklad uzavřel a truhla zapečetila. Teď je připravena k převezení do Litoměřic na biskupství, kde bude uložena a kam máme dovoleno ji jakožto autoři doprovodit.“
(Lucka)

„Opravdový konec našeho projektu uvidíme až za padesát let.“
(Lenka)

„Zapamatuji si hlavně tváře, pocity – vztahy, které se k nim vážou. Nemohu se dočkat změn, které za těch 50 let nastanou. Už nebudeme jen děti … Budeme dospělí. Staří? Budeme mít spoustu nových vzpomínek, budeme si o nich při setkání povídat a hlavně … Hlavně si vzpomeneme na ty, co už tam s námi nebudou. Na ty, kteří nás směrovali. Dávali nám vítr do plachet. Těším se a budu šťastný, ale zároveň … Vlastně věřím, že tam budou všichni milovaní s námi. Možná ne tak, jak bychom si přáli, ale budou … !“
(Patrik)

presenční listina 1. strana »    presenční listina 2. strana »    presenční listina 3. strana »   


celá fotogalerie »

Workshop – Horní Světlá 17. – 19. 4. 2013
17. – 19. 4. 2013, Horní Světlá

Poslední společný workshop v rámci projektu se konal ve dnech 17. – 19. 4. 2013 v penzionu Česká chalupa v Horní Světlé v klidném a inspirujícím prostředí Lužických hor. Zúčastnili se ho nejaktivnější a nejzkušenější žáci obou partnerských gymnázií, kteří se v projektu v průběhu jeho několikaletého trvání nejvíce pro jeho aktivity angažovali, a jejich učitelé – vedoucí pracovních týmů. Hlavní náplní workshopu bylo zkompletovat výstupní materiály (publikaci, sborník, kalendář, pracovní listy), rozhodnout o rozsahu překládaných materiálů a začít na překladech pracovat. V průběhu této práce byl prostor pro výměnu názorů zkušeností nasbíraných při nejrůznějších projektových aktivitách, hodnocení jejich významu pro další spolupráci obou škol. Velmi intenzívní práce na zmíněných výstupních materiálech byla proložena vycházkami a hudebním večerem. Výsledky workshopu v podobě korigovaných a dokončených materiálů jsou základem pro konečné výstupy projektu.

presenční listina 17. 4. 1. strana »    presenční listina 17. 4. 2. strana »   
presenční listina 18. 4. 1. strana »    presenční listina 18. 4. 2. strana »   
presenční listina 19. 4. 1. strana »    presenční listina 19. 4. 2. strana »   


celá fotogalerie »

Pracovní setkání - příprava workshopu
5. dubna 2013, Varnsdorf

Pracovní setkání české strany projektového týmu za účasti vedoucích jednotlivých dílen, žáků a vedoucích projektu. Cílem setkání bylo vyhodnotit stávající stav úrovně zpracování výstupních materiálů projektu a stanovení požadavků na přípravu workshopu obou realizačních týmů (CZ, DE) na téma „Vytvoření materiálů z výsledků práce“, které se uskuteční 17. – 19. 4. 2013 v areálu Krompach, Horní Světlá.

Cílem workshopu je příprava výstupních materiálů a jejich kompletace do takové formy, aby tyto materiály mohly být předány k závěrečným korekturám pro tiskovou podobu grafickému studiu.

Charakteristika požadavků na výstupní materiály:
1. Elektronické výukové prostředí moodle (e-learning): doplnění studijního materiálu jednotlivých vrstev na CZ a DE straně projektu v rozsahu pracovních schůzek dne 19. a 27. 9. 2013.
V elektronickém prostředí moodle umístit jednotlivé pracovní listy a k nim příslušné výukové testy s odkazy k jednotlivým vrstvám koster (studijním materiálům). Pracovní listy zpracovat do takové podoby, aby byl jejich obsah po skončení workshopu definitivní a tyto listy byly připraveny k závěrečným korekturám pro tiskovou podobu.
2. Publikace: provést závěrečnou korekturu v českém jazyce a upřesnit rozsah jednotlivých kapitol k překladu v německém a lužickosrbském jazyce. Publikaci doplnit fotografiemi jednotlivých účastníků projektu a fotografiemi z jednotlivých dílen. Po korekturách přeložených částí připravit publikaci pro závěrečný tisk.
3. Sborník: doplnit slovní charakteristiku jednotlivých dílen a texty k jednotlivým grafickým výstupům. Dále předat zpracovatelům sborníku jmenný seznam všech účastníků projektu na české a německé straně za doby jeho trvání. Součástí publikace bude DVD s veškerým materiálem vztahujícím se k projektu (fotografie, videoklipy, prezentace, …).
4. Kalendář: dokončit závěrečnou grafickou a obsahovou podobu kalendáře pro rok 2014 se zaměřením na titulní stranu a úvodní slovo ředitelů obou škol.
5. Vedoucí jednotlivých dílen předají do 10. 4. 2013 požadavky na materiální a technické zabezpečení projektu F. Paulusovi a J. Jakoubkovi požadavky na odbornou literaturu nutnou pro závěrečné zpracování výstupních materiálů projektu.
6. Celkový počet účastníků workshopu na téma „Vytvoření materiálů z výsledků práce“ byl stanoven následovně: CZ: 5+12, DE: 2+7

presenční listina»


celá fotogalerie »

LIDICE MEMORIAL
22. března 2013, Lidice

Dne 22. 3. 2013 jsme se vydali do Lidic. Sice jsme bloudili, ale s pomocí kolemjdoucích jsme cestu našli. Když jsme přijeli do Lidic, navštívili jsme muzeum s cca 8 minutovým úvodem v podobě filmu. Celá výstava byla velmi zajímavě udělaná. Na zdech byla jména lidí, kteří umřeli v Lidicích, ale taky těch, kteří přežili. Když jsme si výstavu všichni pořádně prohlédly a prošli, mohli jsme jít ven. Celá prohlídka trvala asi 3 hodiny a byla velmi zajímavá, poučná a hezká. Dozvěděli jsme se o lidické škole, lidickém kostele, růžovém sadu, hrobu mužů, památníku dětem a životu v Lidicích za války.

presenční listina 1. strana »    presenční listina 2. strana »


celá fotogalerie »

Koordinační schůzka projektových týmů
Budyšín, 21. ledna 2013

Dne 21. ledna 2013 proběhla koordinační schůzka zástupců ředitelství škol a projektových týmů za účelem přípravy společného workshopu na téma „VYTVOŘENÍ MATERIÁLŮ Z VÝSLEDKŮ PRÁCE“. Datum společného setkání byl stanoven na 17. – 19. 4. 2013 za účasti obou projektových týmů. Celkový počet účastníků za českou a německou stranu byl stanoven na 20. Místem setkání bude rekreační a ubytovací zařízení v Horní Světlé.
Dalším bodem jednání bylo stanovení požadavků na finalizaci výstupních materiálů z projektu:
1. Kalendáře – německé straně byly předány náhledy ročního kalendáře. Připomínky k náhledům budou české straně předány do 1. 2. 2013 v elektronické podobě.
2. Publikace – z důvodu obsáhlosti publikace a náročnosti překládaných textů bude upřesněn rozsah překládaných textů do němčiny a lužickosrbštiny po finálních korekturách textů.
3. Sborník – německá strana dodá fotodokumentaci pro zpracování grafického náhledu do 1. 2. 2013 v elektronické podobě.
4. Pracovní listy a testy v elektronickém prostředí moodle - celkový počet pracovních listů a testů v jednotlivých oblastech moodle za českou stranu byl stanoven na 20 + 20 a za německou stranu na 5 + 5 včetně definování odkazů k jednotlivým studijním pramenům.
Posledním bodem jednání bylo upřesnění způsobu předkládání vyúčtování za jednotlivé období kontrolním orgánům a předávání informací o platbách z těchto období.

presenční listina»


celá fotogalerie »

MEZINÁRODNÍ DEN PRODAVAČŮCIBULE – SPOLEČNÝ PROJEKTOVÝ DEN
BUDYŠÍN, 23. 11. 2012

Dne 23. 11. 2012 proběhl společný projektový den žáků Gymnázia Varnsdorf a Lužickosrbského gymnázia Budyšín v rámci projektu Mezinárodní den prodavačů cibule. Cílem tohoto projektového dne byla koordinace při tvorbě výstupních materiálů a praktické testování e-learningu k projektovým tématům. Čeští a němečtí studenti se společně zabývali v návaznosti na e-laerningový materiál tématem „odkud pocházejí moji předkové“ z oblasti poválečné období. Prostudovali informační materiály, diskutovali na základě vlastních zkušeností s touto tématikou a na závěr vyzkoušeli test v moodle a vypracování pracovního listu.

V rámci projektového dne zároveň proběhlo divadelní představení dramatických souborů gymnázia Varnsdorf pro žáky budyšínského gymnázia, kteří se učí češtinu jako druhý cizí jazyk. Po představení následovala vernisáž obrazů varnsdorfských žáků, členů výtvarné skupiny gymnázia, které v prostorách budyšínského gymnázia zůstanou jako dlouhodobá výstava v tomto školním roce.

Za velmi potěšitelný a pozitivní považujeme fakt, že v důsledku častého setkávání žáků i pedagogů obou gymnázií, vládnou mezi všemi velmi přirozené pozitivní mezilidské vztahy, které už překonaly jazykové i společenské bariéry a v tomto směru již před svým závěrem projekt plně dosáhl jednoho ze svých hlavních cílů.

M. Janáková

presenční listina 1 CZ»
presenční listina 2 CZ»
presenční listina 3 CZ»

presenční listina 1 DE»
presenční listina 2 DE»
presenční listina 3 DE»
presenční listina 4 DE»


celá fotogalerie »

Workshop – „Kalendáře“
Budyšín, 7. – 9. listopadu. 2012

V termínu 7. – 9. 11. 2012 proběhl v rámci projektu Mezinárodní den prodavačů cibule workshop věnovaný tvorbě mezinárodního a multikulturního kalendáře. Workshop se uskutečnil na půdě Lužickosrbského gymnázia v Budyšíně, které je partnerskou školou projektu.

V průběhu těchto tří dnů pracovali studenti společně s vedoucími pracovních týmů na konečné podobě jednotlivých listů kalendáře na rok 2014. Cílem workshopu bylo zpracovat co nejvíc měsíců, protože se jedná o jeden z konečných výstupů projektu a je k němu zapotřebí úzká spolupráce realizačních týmů. Studenti byli rozděleni do pracovních týmů, které vždy tvořil český a německý partner. Ačkoli se představy naší a německé strany zpočátku poněkud lišily, díky společným diskusím a nápadům obou stran začaly postupně vznikat zajímavé a tvůrčí návrhy, které se podařilo v průběhu workshopu zrealizovat a dovést do konečné podoby. Studenti absolvovali přípravné školení pro práci v programu Photoshop a využívali také různé výtvarné a grafické techniky. Celkem se podařilo vytvořit deset měsíců, poslední dva jsou připraveny obsahově, zbývá pouze grafické zpracování. Jelikož kalendáře jsou trojjazyčným výstupem, řešily se i překlady do lužické srbštiny, která je kromě češtiny a němčiny třetím jazykem, v němž jsou materiály zpracovávány.

Workshop byl z české i německé strany hodnocen jako velice úspěšný. Kromě kalendářů byly zpracovány další testy a pracovní listy v e-learningovém prostředí Moodle, které propojují česko-německo-lužickosrbskou historii a kulturu. Dalšími výstupy z workshopu jsou: článek o projektu v regionálním tisku, prezentace a videoklip z průběhu projektu, studentský časopis Vřískot „cibulový“, fotografická koláž.

presenční listina 7. 11. strana 1»
presenční listina 7. 11. strana 2»
presenční listina 8. 11. strana 1»
presenční listina 8. 11. strana 2»
presenční listina 9. 11. strana 1»
presenční listina 9. 11. strana 2»


celá fotogalerie »

Společný seminář obou partnerů v Budyšíně
Budyšín, 27. září 2012

Budyšín, 27. září 2012
1. Domluvení termín workshopu: 7. – 9. 11., odjezd 8.00 hod. od budovy BGV
2. Mgr. Paulus – prezentace společného prostředí (složky) v programu moodle pro testy + pracovní listy (odkazy)
3. Mgr. Janáková – prezentace jednoho ukázkového testu a pracovního listu
4. Bc. Novodárská– prezentace kalendáře, stanovení požadavku na obsahové zaměření, příprava workshopu vzhledem k CZ a DE straně (vypracovat dva měsíční kalendáře). Obě strany se dohodly na požadavku předání požadavků na materiál (PC, …) a pracovních podkladů pro zvládnutí cílů workshopu do 15. 10. 2012.
5. Na workshopu v listopadu 2012 vypracovat prezentace, společné pracovní listy + testy (CZ 12 žáků + 5 učitelů, věková skupina 15 -18 let)
6. Způsob předávání podkladů pro vypracování závěrečných materiálů: e-learning – naplnění koster vrstvami – testy + pracovní listy (DE oblast E+F (G) – min. 2 kostry a každé min. 3 vrstvy – vypracování min. 10 testů a 10 pracovních listů (tištěné výstupy).
publikace – materiály předat J. Čunátovi (životopisy, dílny+fotky, o škole)
kalendář – měsíční pro rok 2014 (obsah + grafika na workshopu, příprava materiálů)
skládačka – grafika + texty vypracované, předáno ke korekturám a bude předáno DE straně pro publikaci projektu v infocentrech, školách, …
sborník – spíše fotopříběh doplněný texty
plakáty – spojené se závěrečným festivalem
7. Konání společných jednodenních projektových dnů
8. Publicita projektu – tisk apod.

presenční listina»


celá fotogalerie »

Pracovní schůzka k přípravě společného semináře v Budyšíně dne 27. 9. 2012
Varnsdorf, 25. září 2012

Pracovní schůzka k přípravě společného semináře obou partnerů v Budyšíně dne 27. 9. 2012.
1. Dohodnout termín workshopu na dny 7. – 10. 11. 2012 místo plánovaného termínu 7.- 9. 11. 2012.
2. Mgr. Paulus - představí pracovní prostředí moodle ve vztahu ke společnému úložišti pracovních listů a testů.
3. Mgr. Janáková – představí vzorový pracovní list a test z libovolné oblasti prostředí moodle.
4. Bc. Novodárská –představí možnou podobu kalendáře a stanoví požadavky na českou a německou stranu ve vztahu ke grafickému prostředí a obsahu kalendáře i s ohledem na přípravu workshopu v měsíci listopadu 2012.
5. Příprava obsahu jednotlivých dílen vedoucími ve skupinách.

presenční listina»

Koordinační schůzka vedoucích dílen
Varnsdorf, 19. září 2012

Koordinační schůzka vedoucích dílen a dalších pracovníků projektu za účelem sjednocení postupu k vypracování výstupních dokumentů z projektu včetně elektronického elearningové prostředí.
Kvantitativně a kvalitativně byly stanoveny následující požadavky:
1. Publikace – doplnit a upravit životopisy (fotografie, krátké postřehy od dětí a učitele, aktivity v dílnách, fotografie z workshopů). Materiály předat do 15. října 2012 v elektronické podobě na adresu: jiri.cunat@sinstitut.cz
2. Studijní materiály v elektronickém prostředí moodle - vyučující jednotlivých dílen (kromě dílny „KALENDÁŘ“) doplní v každé oblasti I. – IV. a v každé kostře A, B, C, D pět vrstev studijního materiálu + jednu vrstvu zdrojových materiálů. Jednotliví vedoucí dílen pojmenují jednotlivé vrstvy a název vrstev zašlou v elektronické podobě na adresu: jiri.cunat@sinstitut.cz. Termín: do 31. 12. 2012

Každá dílna vypracuje do 31. 12. 2012 z jednotlivých oblastí, koster a vrstev 20 pracovních listů a 20 testů. Celkový počet testů do konce projektu (září 2013) byl stanoven na 40 a to tak, aby v každé podkladově naplněné („smysluplné“) kostře vzniklo minimálně 5 testů (ne každá kostra musí být zdrojem pracovního listu a testu).
Dílna „KALENDÁŘ“ – do 31. 12. 2012 vypracovat 10 pracovních listů a 12 testů (do konce projektu září 2013 24 testů) z oblastí IV./A/B (12 + 12 – 1/měsíc). Dále vedoucí projektu předloží na pracovním setkání s německým partnerem dne 27. 9. 2012 koncepci kalendáře (rok 2014) po stránce obsahové a grafické a připraví obsah workshopu na téma „KALENDÁŘ“, který proběhne v listopadu 2012.
Všichni vedoucí dílen zváží možnosti propojení pracovních listů a testů s německým partnerem.
Do konce měsíce září 2012 vedoucí dílen předloží způsob a formu publikace projektu MDPC v jednotlivých médiích.

Mgr. Paulus upřesnil požadavky na umístění pracovních listů a testů do zvláštních složek v elektronickém prostředí moodle s možností odkazování na jednotlivé vrstvy zdrojových materiálů. Vedoucí dílem mají za úkol v jednotlivých pracovních listech a testech napsat obsah zdrojů.

Dalším bodem setkání bylo stanovení požadavků na shromažďování a archivaci audiovizuálních materiálů z jednotlivých dílen pro zpracování prezentačního DVD a na přípravu pracovního setkání českého a německého týmu v Budyšíně dne 27. 9. 2012.

presenční listina»


celá fotogalerie »

Třetí návštěva v Horní Lužici
Horní Lužice, 13. 9. 2012

Dne 13. 9. 2012 jsme se v rámci projektu Mezinárodní den prodavačů cibule už po třetí vydali do oblasti Horní Lužice vyfotit a zaměřit další malé sakrální památky. Opět nás doprovázeli členové Kruhu přátel muzea Varnsdorf Mgr. Filip Mágr a Mgr. Josef Rybánský. Nejprve jsme přijeli do malé vesničky jménem Nucknitz, kde nám pomohli s nalezením křížku ochotní lužickosrbští němci, kteří uměli i trochu česky. Poté jsme navštívili postupně Dürrwicknitz, Piskowitz, Panschwitz – Kuckau a nakonec Gränze. Musím říci, že tentokrát jsme narazili jen na přívětivé a milé lidi, což nás samozřejmě velmi potěšilo. Zaměřili a vyfotili jsme hodně sakrálních památek, a díky naším průvodcům si rozšířili znalosti o nich.

Petr Klusoň, oktáva A

Křížky v Horní Lužici
Horní Lužice, 28. 5. a 27. 6. 2012

Ve dnech 28. 5. a 27. 6. 2012 se studenti Biskupského Gymnázia Varnsdorf v rámci projektu „Mezinárodní den prodavačů cibule“ vydali do oblasti Horní Lužice (kolem Budyšína) dokumentovat malé sakrální památky. Nalezli nejenom kamenné a dřevěné křížky, ale objevili i několik božích muk. Doprovázeli je paní učitelka Vladislava Krejčová a Mgr. Filip Mágr. Odborný výklad zajistil pracovník muzea pan Josef Rybánský. Studenti septimy Václav Pražan a Miroslav Vančura se zaměřili na obce Rӓckelwitz, Crostwitz, Siebitz a Hӧflein.

Při druhé cestě nahradil Mirka další student septimy, a to Petr Klusoň. V Panschwitz-Kuckau navštívili významný klášter Marienstern,kde se seznámili z jeho historii. Následně se vydali za křížky do Rosenthalu a Ralbitzu. V Rosenthalu se zastavili u poutního kostela, kde se nachází pramen se zázračnou vodou.

Kluci zjistili, že v Horní Lužici, na rozdíl od naší republiky, stojí křížky na soukromých pozemcích, díky čemu jsou všechny opravené a udržované.

Mgr. Vladislava Krejčová
   

celá fotogalerie »

Společné setkání obou projektových týmů za účelem sjednocení požadavků na tvorbu výstupních materiálů.
Varnsdorf, 3. května 2012

Společné setkání obou projektových týmů za účelem sjednocení požadavků na tvorbu výstupních materiálů. V prostředí elektronického e-learningového systému moodle byly vytvořeny složky pro společné ukládání výstupních testů a pracovních listů, které budou sjednoceny a ve finální podobě editovány pro tiskovou podobu s opatřením náležité publicity. V další části setkání byla diskutována výstupní podoba kalendářů, kde existují různé pohledy na jejich tvorbu na obou stranách projektu. Obě strany projektových týmů se dohodly na vzájemném předání současných grafických a obsahových podob kalendářů a na dalším společném setkání v červnu 2012 připraví společnou podobu kalendáře. Kvantitativní a kvalitativní podoba výstupních materiálů bude na obou stranách projektu ukončena ke konci roku 2012 tak, aby vznikl dostatečný časový prostor pro jejich případnou korekturu, překlady a tisk.

presenční listina»


celá fotogalerie »

Schůzka české strany projektového týmu
Varnsdorf, 2. března 2012

Schůzka české strany projektového týmu za účelem sjednocení postupů při zpracování výstupních materiálů v podobě pracovních listů, testů (zaměřené na cílovou skupinu 15 ti let na české i německé straně projektu) a kalendáře v podobě denního a měsíčního náhledu.
Projektová skupina byla seznámena o dohodě s německou stranou o dalším společném postupu v přístupu k naplňování cílů projektu, kde obě strany budou v dané fázi projektu pracovat samostatně na základě svých pohledů k naplňování cílů a na společných koordinačních schůzkách budou hledány společné průsečíky obou partnerských stran.
Jednotlivé projektové skupiny vypracují do poloviny měsíce května 2012 čtyři sady testů a pracovních listů a skupina pro zpracování kalendáře vypracuje náhled kalendáře denního a měsíčního.
Vedoucí projektových skupin byli upozorněni na přístupy a administraci e-learningového prostředí moodle.

presenční listina»


celá fotogalerie »

Setkání projektových týmů za účelem sjednocení požadavků na výstupní materiály
Budyšín, 8. 2. 2012

Setkání projektových týmů za účelem sjednocení požadavků na výstupní materiály z jednotlivých dílčích částí projektu v tištěné a elektronické podobě. Německé straně byly předány možné vzorové šablony pracovních listů na základě zkušeností české strany. Z výše uvedeného důvodu bylo stanoveno, že do příštího setkání (duben 2012) každá strana projektu vypracuje svoji představu pracovních listů vzhledem ke svému pojetí projektu, na kterém se obě strany dohodly. Z jednotlivých pojetí projektu budou definovány společné průsečíky projektu na české a německé straně. V této souvislosti byly dále stanoveny požadavky na e-learningové prostředí projektu, včetně tvorby testů z jednotlivých částí a podobu výukových pracovních listů. Obě strany se dohodly, že na společném setkání v dubnu 2012 ve Varnsdorfu budou dále prezentovány podoby kalendářů zahrnující jeden z možných dnů „Mezinárodního dne prodavačů cibule“.

Dále byly stanoveny zásadní požadavky na předkládání pravidelných čtvrtletních účetních podkladů kontrolním orgánům CRR Chomutov na české straně a SAB Drážďany na německé straně, včetně následovného sledování a zjišťování stavu o kontrole tak, aby byly dodržovány termíny dle článku 16 a následně mohlo dojít k souběžnému předkládání požadavků na proplacení finančních náhrad vyplývajících z provedených kontrol.

presenční listina»


celá fotogalerie »

HOLOCAUST MEMORIAL DAY
Varnsdorf, 26. 1. 2012

Díky spolupráci s Památníkem Terezín a USC Shoah Foundation Institut jsme měli jedinečnou možnost uspořádat na půdě naší školy dne 26. ledna mezinárodní seminář, kterého účastnili přednášející z Čech i zahraničí.
27. leden je dnem památky holocaustu. Naši studenti, učitelé, ale i další zájemci měli možnost poslechnout si přednášky odborníků z Židovského muzea v Praze (Z.Pavlovská), Památníku Terezín (J.Špringl), USC Shoah Foundation Institut (M.Šmok), ale také zahraničních hostů. Práci památníku Yad Vashem v Jeruzalémě nám přiblížila Miriam Mouryc, která hovořila o vzdělávací filosofii a metodách největšího památníku holocaustu na světě. Během semináře si všichni zúčastnění prohlédli výstavu čtrnácti plakátů navržených studenty z celého světa, jež byly vybrány do každoroční soutěže vyhlášené Yad Vashem.
Seminář se uskutečnil díky projektu Mezinárodní den prodavačů cibule, jehož průběh a dílčí výsledky jsme zde prezentovali. Zájemci si tak mohli prohlédnout e-learningové prostředí, v němž pracujeme a kde se může každý seznámit s naším projektem. Rovněž byly představeny výukové materiály a pracovní listy, které mohou učitelé i studenti využít při dalším vzdělávání.

presenční listina 1. strana»    presenční listina 2. strana»


celá fotogalerie »

Setkání realizačních týmů obou partnerů
Varnsdorf, 5. 12. 2011

Setkání realizačních týmů obou partnerů za účelem vyhodnocení ročního trvání projektu. Při setkání byly stanoveny požadavky na sjednocení výstupů z projektu ve formě pracovních listů, prezentací a elektronických výstupů v pracovním prostředí moodle (pracovní materiály, testy).
Českou stranou byly představeny možné vzory pracovních listů, elektronické prezentace a videoklipu ze společného workshopu na téma e-learning, který byl uskutečněn ve dnech 7. – 9. 11. 2011 v obci Horní Světlá - Krompach.
Dalším bodem jednání společného setkání bylo upřesnění postupu v časném předkládání vyúčtování územně příslušným kontrolním orgánům na CRR Chomutov (CZ) a SAB Drážďany (DE), jehož součástí je společné hodnocení za 4. kvartál roku 2011 se seznamem škol, které po ukončení projektu mají obdržet výsledky projektu s možností využívání jeho výstupů.

presenční listina»


celá fotogalerie »

Seminář v Terezíně
Terezín 14. – 15. 11. 2011

V listopadu proběhl seminář v Terezíně, kterého se zúčastnili čeští a němečtí studenti obou partnerských škol. S tímto místem, a nejen s ním, jsou spojené válečné a poválečné události související s naším projektem. Součástí semináře byly historické přednášky, workshop na téma popírání holocaustu, prohlídka ghetta a Malé pevnosti, beseda s pamětníkem, práce v e-learningovém prostředí programu moodl, návštěva Muzea ghetta a muzea v Malé pevnosti, ale také promítání filmu Poslední motýl, který zachycuje návštěvu Červeného kříže a tzv. „zkrášlovací akci“ před jeho příjezdem. Výstupem jsou studijní materiály, prezentace, recenze, pracovní listy, testy a fotodokumentace na webových stránkách. Seminář hodnotí naši studenti jako velice zajímavý a přínosný, a proto se do Terezína rádi vracíme.

presenční listina 14. 11. 1. strana »    presenční listina 14. 11. 2. strana »    presenční listina 15. 11. 1. strana »    presenční listina 15. 11. 2. strana »


celá fotogalerie »

Workshop - Horní Světlá
Horní Světlá, 7. - 9. 11. 2011

Ve dnech 7. – 9. 11. 2011 se uskutečnil společný pobyt studentů a učitelů partnerských škol účastnících se projektu. Cílem tohoto setkání byla především práce v e-learningovém prostředí moodlu, tvorba studijních materiálů, pracovních listů, testů atd. Setkání bylo zaměřené na válečnou a poválečnou dobu našeho regionu. Studenti se setkali s místním kronikářem p. Pavýzou, měli možnost prohlédnout si dobové materiály, pracovali na připraveném workshopu, absolvovali historicko-zeměpisnou vycházku a seznámili se s prací realizačních týmů obou partnerských škol. Společným výstupem jsou materiály umístěné na webových stránkách projektu.

Video z Horní Světlé - portál Youtube »

presenční listina 7. 11. 1. strana »    presenční listina 7. 11. 2. strana »    presenční listina 8. 11. 1. strana »    presenční listina 8. 11. 2. strana »
presenční listina 9. 11. 1. strana »    presenční listina 9. 11. 2. strana »   


celá fotogalerie »

Koordinační schůzka českého projektového týmu
Varnsdorf, 27. 9. 2011

Koordinační schůzka českého projektového týmu za účelem kontroly úkolů v době hlavních prázdnin (vytvoření dalších dvou pracovních vrstev v systému „moodle“ a elektronických testů v každé vrstvě, vytvoření pracovního listu v jedné ze zvolené vrstvy). Dále byly uloženy úkoly k překladu webových stránek do Německého jazyka pro Mgr. Janákovou a Mgr. Svobodovou a úkoly k přípravě (složení týmů, organizační, materiální a technické zabezpečení) workshopu na téma „e-learning“ ve dnech 7. – 9. 11. 2011 za účasti obou projektových partnerů.

presenční listina»


celá fotogalerie »

Setkání ředitelů a zástupců projektových týmů
14. září 2010, Budyšín

Setkání ředitelů Gymnázia Varnsdorf a Gymnázia Budyšín a zástupců projektových týmů za účelem přípravy společného workshopu na téma „e-learning“. Termín setkání byl stanoven na 7. - 9. 11. 2011 v ubytovacím zařízení Česká chalupa, Horní Světlá, Krompach. Zároveň byly domluveny organizační a materiální požadavky pro realizaci workshopu, zejména příprava podkladů do systému „moodle“ pro naplnění databáze studijními materiály a přípravy elektronických testů a pracovních listů.
V oblasti organizačního a finančního zabezpečení projektu byly domluveny termíny společného předkládání dílčích zpráv pro 3Q roku 2011 a pro rok 2012.

presenční listina»

 

celá fotogalerie »

Workshop v Budyšíně
Budyšín, 20. - 22. 6. 2011

Ve dnech 20.-22.6. 2011 se studenti projektové skupiny „Umění v dějinách města“ spolu s pedagogickým doprovodem (p. Krejčovou a p. Novodárskou) zúčastnili výtvarného workshopu na téma: „Technické zpracování filmu, videa a obrazu pro moderní média“. Workshop se konal poblíž Budyšína v obci Räckelwitz. Bylo to společné setkání se studenty Srbskolužického gymnázia v Budyšíně. Po vzájemném seznámení začal seminář, během kterého se studenti dozvěděli podrobnosti o možných technikách tvorby animovaného filmu. Po obědě formou breefingu si studenti zvolili téma a formu tvořeného filmu. Základem bylo využití fotografii některých budov ve Varnsdorfu, proto název „Varnsdorf – konec světa.“ Hlavním organizátorem projektu byl p. Hagen Kambach, vedoucí projektové skupiny v Budyšíně. O vzájemnou komunikaci se postarala p. Stillerová. Kromě práce na filmu se našel čas na návštěvu Budyšína nebo sport. Výsledkem je pětiminutový film s česko – srbskými dialogy a německými titulky.

presenční listina 20. 6. 1. strana »    presenční listina 20. 6. 2. strana »    presenční listina 21. 6. 1. strana »    presenční listina 21. 6. 2. strana »   
presenční listina 22. 6. 1. strana »    presenční listina 22. 6. 2. strana »

Vytvořené video - Budyšín - portál Youtube »
Jak se video tvořilo - Budyšín - Making Of CZ-DE Trick - portál Youtube »

Článek z novin o workshopu - SÄCHSISCHE ZEITUNG (28. 6. 2011) - publicita projektu »


celá fotogalerie »

Příprava workshopu v Budyšíně
Varnsdorf, 4. 5. 2011

Setkání realizačních týmů české a německé strany projektu za účelem přípravy workshopu uskutečněného v Budyšíně na téma: „Technické zpracování filmu, videa a obrazu pro moderní média“.
Za českou stranu se společného workshopu ve dnech 20. - 22. 6. 2011 zúčastní Mgr. Krejčová a paní Novodárská s 8 – 10 ti žáky projektové skupiny „Umění v dějinách města“.
V rámci pracovního setkání byly domluveny organizační a technické požadavky k realizaci workshopu a možnosti dalšího využívání společného prostředí internetových stránek projektu a e-learningového systému moodle pro zpracování výstupů z projektu.

presenční listina»


celá fotogalerie »

Seminář učitelů Biskupského gymnázia Varnsdorf k obsahovému zaměření projektu Mezinárodní den prodavačů cibule
Varnsdorf, 27. 4. 2011

Vedoucí jednotlivých projektových skupin seznámili učitelé BGV s obsahem své části projektu v podobě elektronických prezentací. Součástí elektronické prezentace bylo představení testů ze dvou vrstev pracovního prostředí moodle, jako univerzálního e-learningového systému pro výuku dalších předmětů BGV, ale i dalších škol a školských zařízení.

presenční listina strana 1»   presenční listina strana 2»


celá fotogalerie »

Setkání všech účastníků, vedoucí a žáci, za účelem představení prvních souhrnných výstupů
Varnsdorf, 5. 4. 2011

Varnsdorf, 5. 4. 2011 Setkání všech účastníků, vedoucí a žáci, za účelem představení prvních souhrnných výstupů projektových skupin z elektornického e-learningového sytému moodle. Představené prezentace shrnují dosavadní činnost dílčích projektových skupin.. Úkolem jejich představení byla prezentace obsahu, směrů, metod a cílů jednotlivých skupin s možností jejich vzájemné spolupráce, včetně spolupráce s německým partnerem. Stávající výstupní prezentace byly vyprácovány na základě sběru materiálu v systému moodle z jednotlivých vrstev a koster a budou v upravené podobě publikovány na webových stránkách projektu. V rámci prezentací byla představena jednotlivými vedoucími elektronická podoba testů (každý o 15ti otázkách) z první a druhé vrstvy každé kostry. Vypracované testy tvoří základní kostru vytvořeného e-learningového systému projektu a budou výchozím materiálem pro budoucí tvorbu pracovních listů.

presenční listina strana 1»   presenční listina strana 2»


celá fotogalerie »

Setkání s pamětnicí druhé světové války paní Budinovou
Varnsdorf 18. 2., 18. 3., 25. 3., 1. 4. 2011

V uvedených termínech proběhly setkání s pamětnicí druhé světové války paní Budinovou. Táňa Budinová pomáhala partyzánům, její výpovědi na BGV jsou ojedinělé především v tom, že naši studenti jsou vůbec první, kteří je slyší. Paní Budinová o svém hrdinství mlčela víc než šedesát let.

presenční listina »    presenční listina strana 1»    presenční listina strana 2»    presenční listina »    presenční listina »


celá fotogalerie »

Setkání realizačního týmu za účelem kontroly plnění stanovených úkolů
3. března 2011, Varnsdorf

Setkání realizačního týmu za účelem kontroly plnění stanovených úkolů ke konci měsíce února 2011 a stanovení úkolů pro další období:
1. Setkávání projektových týmů na české straně projektu za účasti žáků bude probíhat jedenkrát měsíčně s prezentací činnosti daného období.
2. Do konce měsíce března 2011 naplnit druhou vrstvu podkladovými materiály v systému moodle a z první a druhé vrstvy vytvořit test o 15ti otázkách ke každé kostře.
3. Do konce měsíce dubna 2011 mít vytvořenou šablonu z prvními výstupními materiály pro tvorbu pracovních listů, brožury a sborníku k prezentaci na společné setkání projektových týmů české a německé strany v červnu 2011.

presenční listina »


celá fotogalerie »

Společné akce realizačních týmů na české straně - únor 2011
únor 2011

Společnými akcemi realizačních týmů byla návštěva filmu Nickyho rodina 3. 2., beseda s pamětnicí paní M. Vidlákovou 22. 2. v Městské knihovně ve Varnsdorfu a shlédnutí představení 32 hodin mezi psem a vlkem 23. 2. v Městském divadle v Novém Boru.

Seminář studentů ve Vzdělávacím centru Památníku Terezín, 21. - 23. února 2011
21. - 23. února 2011, Terezín

Terezín 21. - 23. 2. 2011 – V uvedeném termínu proběhl seminář studentů ve Vzdělávacím centru Památníku Terezín. Součástí semináře byla prohlídka ghetta, vězení v Malé pevnosti, muzea a expozice v Magdeburských kasárnách, workshopy vedené lektory vzdělávacího oddělení, pracovní dílny, setkání s pamětnicí, práce s multimediální technikou a programem moodle. Před samotným seminářem se studenti seznámili s historií Terezína a jeho úlohou během 2. sv. války, pracovali s pracovními listy a webovými stránkami. Získané poznatky uplatnili při zpracování výstupů v moodlu, tvorbě prezentací a webových stránek.


celá fotogalerie »

Shrnutí práce skupiny Druhá světová válka, leden 2011
leden 2011, Varnsdorf, Budyšín

Během měsíce ledna jsme v rámci naší skupiny pracovali především s e-learningovým programem MOODLE. Připravovali jsme studijní materiály k jednotlivým kostrám, pracovali s webovými odkazy a podtématy koster. Studenti se naučili tvořit webové stránky a prezentace v Moodlu. Také proběhla 5.1.2011 pracovní schůzka s partnerskou školou v Budyšíně, kde se kolegové rovněž seznámili s prostředím moodlu, domlouvala se další spolupráce a setkání.

Upřesnění organizačních a materiálních požadavků
28. ledna. 2011, Varnsdorf

Cílem setkání realizačního projektu na české straně bylo upřesnění organizačních a materiálních požadavků se závěry, že projektové týmy budou shromažďovat veškeré výstupy z jednotlivých setkání opatřené předepsanou publicitou v podobě elektronické (fotodokumentace, …) a tištěné (výstupy, podkladová dokumentace, prezenční listiny, …) na zvlášť určeném místě. Byl upřesněn způsob předávání dílčích výstupů správci www stránek k jejich elektronické prezentaci na Internetu. Expert na tvorbu www stránek a e-learningového prostředí upřesnil požadavky při využití systému moodle jako databáze materiálu pro zpracování výstupních materiálů.

presenční listina »


celá fotogalerie »

Setkání projektových týmů za účelem představení elektronické prezentace projektu
5. ledna 2011, Budyšín

Setkání projektových týmů za účelem představení elektronické prezentace projektu v podobě internetových stránek, s možností předávání požadavků na jejich doplňování a aktualizaci.

Hlavním bodem setkání bylo představení e-learningového prostředí (http://cibule.bgvprojekt.cz/moodle/), způsob naplňování jednotlivých tematických celků studijním materiálem na české i německé straně projektu. Studijní materiály jsou pořizovány prostřednictvím internetových stránek, archivů, muzeí a pamětníků. Materiály budou následně konzultovány a tříděny tak, aby se staly podkladovým materiálem pro tvorbu tří tematických celků z oblasti historie, zeměpisu a náboženství.

Další termín společného setkání byl stanoven na měsíc červen 2011 v Budyšíně, kde budou prezentovány a sjednocovány jednotlivé dílčí celky projektu a žáci se se svými vedoucími zúčastní workshopu na téma „Techniky zpracování prezentací moderními technickými prostředky a jejich publikace prostřednictvím různých médií“.

Oběma partnery byl potvrzen finanční plán pro rok 2011 a odsouhlaseny termíny předkládání vyúčtování ke dni: 15. 1., 15. 4. 15. 7 a 15. 10. 2011.

presenční listina 1 »   presenční listina 2 »


celá fotogalerie »

Návštěva stálé expozice Národního památníku Vítkov v Praze, 27. listopadu 2010
27. listopadu 2010, Praha

Další akcí, která se v rámci projektu uskutečnila 27. 11. 2010, byla návštěva stálé expozice Národního památníku Vítkov v Praze o historii Čech a stěžejních momentech 20.století a výstava Zlatá? šedesátá – vzpomínky a realita. Studenti se seznámili s důležitými daty české historie, dobovými materiály a pracovali s multimediální technikou, která umožňovala prakticky si vyzkoušet, jak by se v které době zachovali a jaké důsledky by jejich jednání mělo.


celá fotogalerie »

Přednáška Radka Andonova s názvem Duben a květen 1945 mezi Budyšínem a Prahou
16. listopadu 2010, Varnsdorf

V úterý 16. 11. 2010 se v Městském divadle ve Varnsdorfu uskutečnila přednáška Radka Andonova s názvem Duben a květen 1945 mezi Budyšínem a Prahou, která byla věnovaná osvobození Šluknovského výběžku, německého Budyšína a tažení osvobozeneckých armád na Prahu.


celá fotogalerie »

Pracovní schůzka skupiny Druhá světová válka, 10. listopadu 2010
10. listopadu 2010, Varnsdorf

Během listopadu proběhly další dvě schůzky studentů zpracovávajících téma druhé světové války, na kterých jsme shromažďovali dobové materiály, vyhledávali odbornou literaturu, pracovali s připravovanými kostrami a internetovými odkazy. Dále jsme naplánovali návštěvy pamětníků.

 

celá fotogalerie »

Setkání realizačního týmu na české straně - představení pracovních materiálů (tzv. koster)
3. listopadu 2010, Varnsdorf

Hlavním bodem setkání realizačního týmu bylo představení pracovních materiálů (tzv. koster) vhodných k obsahovému naplnění jednotlivých dílčích podprojektů a způsob jejich rozvíjení pro realizaci cílů projektu. Dále byly upřesněny požadavky na četnost, dokumentaci, termíny a způsob předávání jednotlivých dílčích výstupů, jejich publikaci a způsob předávání k elektronickému zpracování, s možností zapojení se dalších učitelů a žáků školy. Všichni realizátoři projektu byli vyzváni na předání požadavků vhodných titulů odborné literatury k realizaci projektu do 30. 11. 2010.

presenční listina »


celá fotogalerie »

Úvodní setkání projektových kooperačních partnerů
29. září 2010, Budyšín

Budyšín 29. září 2010 - úvodní setkání projektových kooperačních partnerů na úrovní statutárních zástupců obou škol a projektových týmů. Cílem setkání bylo představení vize projektu a možný způsob jejího naplňování, seznámení jednotlivých zástupců dílčích pracovních skupin podprojektů na české a německé straně.
Byla řešena otázka časového plnění a prostupnost jednotlivých výstupů podprojektů v rovině vertikální i horizontální a možnost jejich předávání včetně elektronických komunikačních prostředků.
Dále byla řešena otázka publicity projektu a časového plánu jeho financování, včetně termínů předávání podkladových materiálů kontrolním orgánům na české a německé straně.

presenční listina strana 1»   presenční listina strana 2»


celá fotogalerie »

První pracovní setkání projektového týmu na české straně projektu (lead partner)
2. září 2010, Varnsdorf

Varnsdorf 2. září 2010 - první pracovní setkání projektového týmu na české straně projektu (lead partner).
Cílem setkání bylo seznámení se s obsahem a cílem projektu, časovým plánem a rozdělení učitelů do pracovních skupin jednotlivých dílčích podprojektů.


celá fotogalerie »